Jste zde

Projekt Šablony v MŠ Radkov II.

K 31.12. 2018 byl ukončen projekt Šablony v MŠ Radkov I.. Od 1.1. 2019 navazujeme Šablonami v MŠ Radkov II.. Číslo projektu  je CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00100857, je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je podpora výuky v MŠ Radkov, realizovaná prostřednictvím personální podpory (školní asistent), projektových dnů s různou tematikou a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Theme designed by Donny Carette - Powered by Drupal - copyright © 2020