Jste zde

O nás

Jednotřídní mateřská škola  rodinného typu v Radkově sídlí uprostřed obce Radkov v budově bývalé fary, kterou má zřizovatel pronajatu od Římskokatolické církve Telč. Budova je umístěna v rozlehlé zahradě.

Škola je jednotřídní, prostorově netradiční. Děti mají k dispozici hernu, kde probíhá denní program a hry. Na jídlo přechází do jídelny a na odpolední odpočinek do útulné ložnice. Vybavení prostor je účelné a s možností poskytnutí soukromí. Děti mají k dispozici počítačový koutek, kde se učí základům práce s PC a rozvíjejí své schopnosti a znalosti při práci s dětskými vzdělávacími programy.

 

Kapacita mateřské školy je z prostorových důvodů omezena na 22 dětí. Odpolední odpočinek se uzpůsobuje věkovému složení dětí. Učitelky pracují tak, aby dětem byla poskytnuta všestranná péče, potřebná pro jejich zdárný rozvoj, psychickou i tělesnou pohodu a vstup do základní školy.

 

      Vize školy

 

Naší snahou je individuální přístup ke každému dítěti, aby rostlo a vyvíjelo se přirozeným tempem. Proto je pro nás na prvním místě jeho individualita. Učíme děti postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránících zdraví. Rozvíjíme poznávání dětí v souladu s blízkým spojením s přírodou, vztahem k jeho okolí a sounáležitosti k rodnému místu. Připravujeme je na to, aby se samo dokázalo zorientovat v multikulturním světě, ve kterém bude mít zdravou sebedůvěru, bude samostatné, bude se umět přizpůsobit změnám. Pocit jistoty a bezpečí je samozřejmostí pro spokojené dítě, bez ohledu na jeho schopnosti, zdravotní stav, rodinné zázemí, barvu pleti či národnost. Specifickými cíly jsou:

  • rozvoj komunikačních schopností
  • přiměřená podpora fyzické zdatnosti dětí, poskytnutí dostatku pohybových aktivit 

 

Spolupráce s dalšími organizacemi a projekty v naší mateřské škole

Spolupracujeme se ZŠ Masarykova a Hradecká v Telči, účastníme se některých školních akcí, navštěvujeme kamarády v prvních třídách. Dále spolupracujeme s Mateřskou školou Nevcehle, Mateřskou školou Hodice, Mateřskou školou Telč, Mateřskou školou Sedlejov, s DDM v Telči, s Městskou knihovnou Telč a ZUŠ Telč. Škola byla v uplynulých letech zapojena do projektu Logopedická náprava v mateřských školách v oblasti Telečska. Cílem projektu bylo systémově pracovat s dětmi, u kterých se objevily vady řeči, zlepšit komunikační dovednosti dětí před nástupem do základní školy, podpořit rovný přístup ke vzdělání, navázat užší spolupráci s rodiči v oblasti logopedické prevence. V mateřské škole pracuje logopedický asistent, jeho práce pokračuje i po skončení projektu. Rozvíjení komunikačních schopností dětí je jedna z priorit našeho vzdělávacího programu. 

 

Mateřská škola je zapojena do projektu Šablony v MŠ, které jsou spolufinancovány Evropskou unií (viz. odkaz v menu).

 

Theme designed by Donny Carette - Powered by Drupal - copyright © 2024