Jste zde

Školní vzdělávací program

 

 

Školní vzdělávací program Mateřské školy Radkov

 

Naší snahou je individuální přístup ke každému dítěti, aby rostlo a vyvíjelo se přirozeným tempem. Proto je pro nás na prvním místě jeho individualita. Učíme děti postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránících zdraví. Rozvíjíme poznávání dětí v souladu s blízkým spojením s přírodou, vztahem k jeho okolí a sounáležitosti k rodnému místu. Připravujeme je na to, aby se samo dokázalo orientovat v multikulturním světě, ve kterém bude mít zdravou sebedůvěru, bude samostatné, bude se umět přizpůsobit změnám. Pocit jistoty a bezpečí je samozřejmostí pro spokojené dítě, bez ohledu na jeho schopnosti, zdravotní stav, rodinné zázemí, barvu pleti či národnost.

Cíle tohoto vzdělávacího programu vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro mateřské školy. Postupná příprava dítěte na vstup do základní školy je přirozenou a samozřejmou součástí tohoto vzdělávacího programu. Dále vychází ze specifických podmínek mateřské školy. 

 

 ŠVP MŠ Radkov je k nahlédnutí na veřejně přístupném místě v mateřské škole.

Theme designed by Donny Carette - Powered by Drupal - copyright © 2024